khối a gồm những ngành nào

KHỐI A GỒM NHỮNG NGÀNH NÀO ĐANG TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

Khối a hiện nay vẫn là một trong những khối có lượng sinh viên đăng ký dự thi nhiều nhất. Vậy trong năm nay liệu có sự thay đổi gì về mặt quy chế thi hay khối a gồm những ngành nào đang trên  đà phát triển sẽ được cập nhật trên bài viết này.

KHỐI C GỒM NHỮNG NGÀNH NÀO CÓ TIỀM NĂNG TRONG TƯƠNG LAI

Khối C chủ đạo với các ngành liên quan đến xã hội như: Văn, Sử, Địa. Hiện nay, khối C đang rất phát triển với các ngành nghề khác nhau. Trong bài viết này, mình sẽ nêu một cách tổng quan về các ngành khối c có tiềm năng trong tương lai.