Các ngành khối b

CÁC NGÀNH KHỐI B VỚI CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Với mỗi bạn học sinh, khối B thường gắn liền với ngành y tế. Vậy liệu ngành y tế chỉ có thể học khối b hay khối b liệu chỉ có thể làm y tế được thôi không. Bài viết này sẽ tổng quan về các ngành khối B.