các khối thi đại học

KHỐI B GỒM NHỮNG NGÀNH NÀO SẼ PHÁT TRIỂN TRONG 5 NĂM TỚI

Hiện nay, lĩnh vực y tế đang rất thiếu nhân lực. Vì vậy có rất nhiều các bạn học sinh đang xác định cho mình hướng đi theo lĩnh vực y tế. Cụ thể là khối B. khối b gồm những ngành nào

KHỐI B GỒM NHỮNG NGÀNH NÀO SẼ PHÁT TRIỂN TRONG 5 NĂM TỚI

Hiện nay, lĩnh vực y tế đang rất thiếu nhân lực. Vì vậy có rất nhiều các bạn học sinh đang xác định cho mình hướng đi theo lĩnh vực y tế. Cụ thể là khối B. khối b gồm những ngành nào
Những ngành khối b có triển vọng trong tương lai

TỔNG QUAN CÁC KHỐI THI ĐẠI HỌC NĂM 2018

Với các chính sách cải tiến giáo dục của Bộ GD & DT, mỗi năm sẽ có sự điều chỉnh và cải tiến khác nhau. Dưới đây sẽ là thông tin chi tiết về các khối thi đại học trong năm nay.